Plan de Campagne Canvas


Plan de Campagne Canvas

De crux van een succesvolle uitvoering is het op de juiste momenten en juiste wijze aanspreken van de juiste mensen. Met het Plan de Campagne Canvas leg je de basis voor een stappenplan voor het uitvoeren van de campagne.

Het plan de campagne bestaat uit vijf verschillende elementen: pre-crowdfunding, intimi, netwerk, crowd en post-crowdfunding. Deze elementen staan voor de opeenvolgende fases tijdens de crowdfundingcampagne. Zie je campagne als een estafette: eerst breng je iedereen naar de startlijn (pre-crowdfunding), om vervolgens de verschillende spelers (intimi, netwerk, crowd) op het juiste moment in te zetten. Op die manier werk je toe naar een cumulatief resultaat: een zo groot en zo betrokken mogelijke crowd.Hulp bij het invullen van het Plan de Campagne Canvas?