Stimulering crowdfunding door de overheid

Stimulering crowdfunding door de overheid

De oplossing voor een florerend mkb & toegenomen maatschappelijke samenhang?

Iedere ondernemer in Nederland heeft van crowdfunding gehoord. Maar nog maar 1-3% van de Nederlandse ondernemers zet het in. Veel ondernemers twijfelen of crowdfunding bij hen past of weten niet hoe ze het in moeten zetten. Ondernemers stappen daarom vaak naar hun oude vertrouwde bank, die lang niet altijd oplossingen biedt. Maar wat als iedere lokale overheid crowdfunding zou stimuleren? Door de overdracht van kennis en het stimuleren van crowdfunding kunnen gemeentes en provincies een onmiskenbare rol spelen in de groei van crowdfunding en het laten floreren van het mkb.  

Het mkb en de bank 

Het mkb is de motor van de Nederlandse economie. Van het verstrekken van werkgelegenheid tot het bedenken en uitvoeren van innovatieve oplossingen; het mkb speelt een onmiskenbare rol in de welvaart van ons land, nu en in de toekomst. Om het mkb te laten draaien én floreren is er financiering nodig. Financiering die ondernemers niet altijd even makkelijk kunnen vinden. Zo stappen ondernemers voor deze financiering vaak nog steeds eerst naar de huisbank: maar liefst 70%, blijkt uit de meest recente Financieringsmonitor van Panteia. Terwijl dit lang niet altijd mogelijkheden biedt. Het is oud nieuws dat mede door de crisis en de daarop volgende aanscherping van regelgeving, banken minder kunnen financieren. Van de daadwerkelijke aanvragen bij de bank door het mkb wordt 52% afgewezen. Zo’n afwijzing heeft voor de ondernemers vaak negatieve gevolgen, zoals rem op de groei of zelfs het beëindigen van de onderneming.

Complementaire financiering

Tegenwoordig zijn er natuurlijk veel andere opties voor ondernemers om hun plannen te financieren. Denk hierbij aan business angels, Qredits, leasing of crowdfunding. De afgelopen jaren heeft complementaire financiering wereldwijd, maar ook in Nederland, een enorme opmars gemaakt en zijn de markten aan het professionaliseren en consolideren. In 2010 werd er in Nederland met crowdfunding nog amper 500 duizend euro opgehaald, in 2016 was dit al 170 miljoen euro, blijkt uit onze cijfers. In 2016 werden er ruim 1700 ondernemingen met crowdfunding gefinancierd. 

 

Het crowdfunding-effect

En de impact van crowdfunding, nu en in de toekomst, beperkt zich niet tot financiering alleen. Crowdfunding mobiliseert burgers om te participeren in start-ups en het mkb, en slaat daarmee een volstrekt unieke en zinvolle brug tussen burgers en ondernemerschap. Investerende burgers tonen zich betrokken bij hun investering: ze denken met ondernemers mee, worden de eerste klanten, geven feedback en leggen contacten. 

Maar 1-3% zet crowdfunding in

Toch zoekt nog maar een klein deel van het mkb haar heil bij complementaire financiering, blijkt ook uit onderzoek van de KVK. Vier van de vijf mkb’ers zijn bekend met complementaire financiering, maar slechts 1 tot 3 procent maakt er gebruikt van. Veel ondernemers realiseren zich niet dat crowdfunding allicht ook voor hun type onderneming kan werken en al helemaal niet welke opeenvolgende acties verricht moeten worden om succesvol te zijn in crowdfunding. De woordvoerder van MKB-Nederland merkt in een interview met Het Financieele Dagblad op: “Er zijn gelukkig wel steeds meer complementaire aanbieders, maar we merken dat veel ondernemers het lastig vinden om door de bomen het bos te zien.” Ondernemers schieten steeds in hun vertrouwde modus en kloppen toch weer aan bij de bank.  

 

Oplossing: crowdfunding stimuleren vanuit de provincie  

Overheden zouden een belangrijke rol kunnen vervullen in de groei van crowdfunding. Met hun bereik en autoriteit zijn zij de ideale partij om ondernemers te stimuleren om crowdfunding in te zetten voor hun onderneming. De afgelopen 2 jaar is zichtbaar geworden hoe zeer een provincie een faciliterende, katalyserende rol kan hebben voor ondernemers door crowdfunding te stimuleren. In 2015 lanceerde Douw&Koren in opdracht van de Provincie Noord-Holland een aanjaagprogramma voor het mkb. Het programma, bestaande uit inspiratiebijeenkomsten, crowdfunding coaching voor een selectie ondernemers en een online en offline promotiecampagne, vergrootte de crowdfunding kennis onder het mkb en zo crowdfunding in de regio te stimuleren. Gedurende dit eerste traject werden de plannen mogelijk gemaakt van onder andere een bedrijf voor e-bikes, een biologische bollenkweker, een crematorium, een fairtrade fashionlabel en een surfschool mogelijk gemaakt. Met een relatief kleine investering in een crowdfunding stimuleringsprogramma genereren overheden dus meteen veel meer geld in de markt.

Het succes 

Deze ondernemers stimuleerden op hun beurt weer andere ondernemers om in hun voetsporen te treden. Het traject kreeg een vervolg waarbij wederom een tiental ondernemers werd gecoacht. Dit keer werden onder andere een e-step, een paleo restaurant, het initiatief OmaPost en de Duurzame Ring mogelijk gemaakt. Eén van de meest recente campagnes voortkomend uit het traject is online deelplatform Peerby. Ondernemer Daan Weddepohl haalde met zijn campagne niet alleen zes keer zoveel financiering hij hoopte, maar behaalde ook wereldwijd aandacht met haar 1000 (!) via crowdfunding vergaarde investeerders die zich tot ambassadeurs ontpopten.

Het stimuleringsprogramma van de provincie genereerde tot nog toe meer dan 4.000 investeerders die gezamenlijk meer dan 3,5 miljoen euro bij elkaar brachten. Naast de begeleiding van deze succesvolle crowdfunding campagnes, werden meer dan 1.000 ondernemers geïnspireerd tijdens regionale crowdfunding bijeenkomsten

Zeeland

Niet alleen in Noord-Holland is zichtbaar geworden hoe een aanjaagprogramma de groei van crowdfunding aan kan wakkeren. In de Provincie Zeeland maakte crowdfunding dankzij het programma in 2016 een enorme groeispurt door: waar in het eerste halfjaar van 2016 zo’n 805.000 euro werd gecrowdfund in Zeeland, was dat het tweede halfjaar al zo’n 2.059.000 euro! Ook hier werden middels inspiratiebijeenkomsten vele ondernemers op de kansen gewezen, werd een groep koplopers intensief begeleid bij het opstarten van de eigen crowdfunding campagne en etaleerden de regionale omroepen veelvuldig de campagne successen om zo andere initiatiefnemers te inspireren. 

De mate waarin start-ups en mkb’ers in de toekomst voorbeelden van ‘collega’s’ in dezelfde branche zien langskomen, kennis over crowdfunding wordt gedeeld en steeds meer ‘met de crowd’ wordt ondernomen gaat bepalen of de groei van crowdfunding gaat doorzetten. Door aanjaagprograma’s kan de overheid ervoor zorgen dat crowdfunding common sense wordt en dat ondernemers overal in Nederland crowdfunding kunnen inzetten om hun succes te bevorderen. Dat zal op zijn beurt weer grote invloed hebben van onze burgers bij hun eigen lokale economie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *