Van geven aan goede doelen naar crowdfunding? ​

Van geven aan goede doelen naar crowdfunding? ​

Volgens het rapport Geven in Nederland 2017 geven Nederlanders steeds minder aan goede doelen, gemeten naar percentage van het bruto binnenlands product. Goede doelenorganisaties bereiken daarbij sinds 2001 een steeds kleiner deel van de huishoudens. Bovendien blijkt dat de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties sterk is verminderd. Tegelijkertijd zagen we crowdfunding afgelopen jaren alsmaar stijgen. Welke dynamiek gaat er schuil achter deze schijnbaar tegengestelde trends? En wat betekent dit voor fondsenwerving en marketing vanuit goede doelen organisaties?

 

 

De vrijgevigheid daalt

Volgens het rapport is de vrijgevigheid van Nederland, gemeten in het percentage van het bruto binnenlands product dat aan filantropie wordt besteed, in de afgelopen twintig jaar duidelijk afgenomen. Na een stijging eind jaren negentig bereikte de vrijgevigheid in Nederland in 1999 een top van 0,96 procent van het bbp. In 2015 is dat gedaald naar 0,77 procent. Het deel van het besteedbaar inkomen dat huishoudens besteden aan giften is gedaald van 0,93 procent in 1999 naar 0,69 procent in 2015. Opvallend is dat de recente bezuinigingen op subsidies aan culturele instellingen en internationale hulporganisaties vooralsnog niet hebben gezorgd voor hogere giften.

 

 

Minder prosociaal

Als verklaring voor de afnemende giften onder huishoudens geeft het rapport aan dat Nederlanders steeds minder prosociaal zijn ingesteld. Het lijkt erop dat Nederlanders over het algemeen minder opofferingsgezind zijn, minder emotioneel betrokken zijn bij anderen die het minder hebben, zich minder verantwoordelijk voelen voor de samenleving en minder vertrouwen hebben in medeburgers. Specifiek ten aanzien van goede doelenorganisaties geeft het rapport weer dat het vertrouwen in deze organisaties verder afneemt, ondanks de inspanningen in de filantropische sector voor een transparantere organisatiecultuur en het duidelijker meten van uitkomsten. Wel zegt een meerderheid van de Nederlanders dat goede doelen een belangrijke functie vervullen in de maatschappij.

 

De gever als pinautomaat

Onderzoeksleider prof. dr. René Bekkers geeft aan dat ‘de tijd van de gever als pinautomaat echt voorbij’ is. Hij roept op om gevers meer te zien als ‘een gesprekspartner die iets voor jou wil doen’ (lees hier het hele interview). Wij denken echter dat ‘de crowd’ ernaar verlangt om nog een stap verder te gaan: want gaat het niet meer om met jou doen dan om voor jou doen?

 

Samen impact maken

Crowdfunding campagnes bieden goede doelen organisaties misschien wel meer dan enkel het vergroten van de tastbaarheid van de besteding van geefgeld. En misschien ook wel meer dan het inspelen op online mogelijkheden en trends die een jonger publiek kunnen aanspreken. Crowdfunding campagnes geven goede doelen organisaties de gelegenheid om mensen uit te nodigen om samen met hen projecten te realiseren die impact maken. Want wat gebeurt er als mensen worden uitgenodigd om op concreet projectniveau te participeren, (in natura) iets terug krijgen voor hun investering, hen actief te betrekken bij de voortgang van het project en de crowd meer aan te spreken als een groep serieus te nemen betrokkenen waarmee een project kan worden gerealiseerd? Dan is de crowd geen ‘gever’ die in goed vertrouwen aan een ‘goede doelen organisatie’ geeft, maar een investeerder die kan beleven welke impact hij of zij met dit project kan maken op de wereld om zich heen.

 

Het is de uitdaging voor goede doelen organisaties om de relatie met haar crowd te herdefiniëren. Zo krijgen de gevers van vroeger de kans om de investeerders van nu te worden.

Het rapport Geven in Nederland 2017 is hier te bestellen. Een samenvatting van het rapport is hier te raadplegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *