Drie tips voor het benaderen van jouw crowd

Drie tips voor het benaderen van jouw crowd

Eén van de belangrijkste aspecten van een crowdfunding campagne is het op de juiste wijze en op het juiste moment aanspreken van potentiele funders. Wie benader je eerst? En welk effect heeft dat op het succes van jouw campagne? Uit de praktijk weten we inmiddels veel over de opbouw en timing van een succesvolle campagne. Een essentieel uitgangspunt is om te starten bij mensen die dichtbij staan (vrienden en familie) en daarna pas mensen te benaderen die verder van je af staan. Mensen die jou niet (goed) kennen, zijn minder snel geneigd om als eerste bij te dragen.

Recente uitkomsten van onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit en crowdfunding platform voor de creatieve sector voordekunst, onderbouwt deze ervaring uit de praktijk nu ook met wetenschappelijke analyses en biedt ook enkele nieuwe inzichten.

Wie doet als eerste mee?

Uit het onderzoek blijkt dat je vrienden, familie en collega’s verreweg als eerst geneigd zijn bij te dragen aan een crowdfunding campagne. Zij dragen gemiddeld 8 dagen eerder bij dan funders met wie een zwakke of nog geen band bestaat. Opvallend is dat funders met wie een zwakke band bestaat, gemiddeld later instappen dan funders met wie nog geen band bestaat. Dit is anders dan men zou kunnen verwachten, omdat bij zwakke banden de relatie in ieder geval aanwezig is. Wellicht zijn funders met wie nog geen band bestaat, vooral geïnteresseerd in de inhoud van het project of de tegenprestatie en zorgt dat er voor dat zij sneller bijdragen dan funders met wie een zwakke band bestaat.

Wie draagt het meeste bij?

De band tussen een funder en de projecteigenaar heeft ook effect op de hoogte van het bedrag dat een funder bijdraagt. Private funders met wie nog geen band bestaat, dragen gemiddeld het minst bij. Opvallend is dat de hoogte van bijdragen van funders met wie een zwakke band bestaat en funders met wie een sterke band bestaat nauwelijks van elkaar verschillen, terwijl men zou kunnen verwachten dat funders met wie een sterke band bestaat, zoals vrienden en familie, ook meer bijdragen. Een mogelijke verklaring is dat de transactie vaak plaatsvindt via een crowdfunding platform en niet rechtstreeks tussen de funder en de projecteigenaar zelf. Hierdoor ervaren funders met wie een sterke band bestaat mogelijk een minder sterke morele verplichting om meer dan gemiddeld bij te dragen. Interessant is dat een tegenovergesteld effect plaatsvindt wanneer het gaat om corporate funders (bedrijven die bijdragen aan crowdfunding campagnes). Hier zijn het juist de organisaties met wie nog geen band bestaat die gemiddeld het meest bijdragen aan een crowdfunding campagne. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bedrijven zich meer identificeren met de inhoud van het project dan met de projecteigenaar. Ze verbinden zich dus graag aan campagnes die passen bij hun eigen activiteiten en zijn inhoudelijk geïnteresseerd. De band met de projecteigenaar is daarbij van ondergeschikt belang.

Drie tips voor jouw campagne

Wat betekenen deze inzichten concreet voor de opbouw van een succesvolle crowdfunding campagne? Drie praktische tips voor jouw campagne:

  1. Breng eerst je netwerk in kaart

Het is belangrijk je bestaande netwerk in kaart te brengen voordat je campagne van start gaat. Wie zijn jouw mogelijke funders en hoe sterk is jouw band met hen? Deel je netwerk in in de groepen intimi, netwerk en crowd. Met andere woorden in groepen potentiele funders waarmee je een sterke, zwakke of nog geen band hebt. Door jouw bestaande netwerk in kaart te brengen en in te delen in deze groepen, is het mogelijk om op de juiste wijze mensen aan te spreken en daardoor effectief campagne te voeren. Een nuttige tool om je hierbij te helpen is het Plan de Campagne.

  1. Benader iedereen uit jouw netwerk persoonlijk

Het ontbreken van persoonlijk contact kan een negatief effect hebben op de snelheid en hoogte van bijdragen van funders. Benader potentiele funders zoveel mogelijk persoonlijk en maak duidelijk dat jij als projecteigenaar persoonlijk een beroep op hen doet. Een slecht voorbeeld is het versturen van een mail naar jouw bestaande netwerk met een veralgemeniseerde aanhef als “Hallo allemaal”. Een betere aanpak is om persoonlijke mails te sturen, waarin je iemand persoonlijk aanspreekt.

  1. Ga op zoek naar bedrijven en organisaties die inhoudelijk passen bij jouw project

Het kan veel opleveren om bedrijven en organisaties te benaderen die je nog niet kent, maar inhoudelijk goed passen bij jouw project. Bedrijven en organisaties zijn voornamelijk geïnteresseerd in de inhoud van jouw project en verbinden zich graag met een crowdfunding campagne die aansluiten bij hun (marketing)doelen of imago.

Bron: Borst, I., Bekkers, R. (forthcoming). Social ties and philanthropic crowdfunding. VU University Amsterdam, The Netherlands.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *