Overheden


Overheden

Steeds meer burgers nemen het heft in eigen handen en organiseren samen projecten ten behoeve van hun woonplaats of regio. Als overheid wil je zoveel mogelijk ruimte bieden voor deze initiatieven, maar budgetten krimpen en er is minder geld te verdelen. Binnen dat spanningsveld kan crowdfunding een belangrijke rol spelen. Crowdfunding maakt het mogelijk dat een groep mensen samen met een bescheiden bijdrage grootse doelen bereiken. Een innovatief product, een maatschappelijk initiatief, of een cultureel evenement. Dagelijks helpen we gemeenten en provincies die de potentie van crowdfunding willen aangrijpen. Onder andere in de vorm van aanjaag-programma’s helpen we overheden om crowdfunding in hun regio te stimuleren. We helpen graag om de kansen voor crowdfunding in jullie regio in kaart te brengen en te benutten.Deze campagnes kwamen voort uit aanjaagprogramma’s:

Peerby

Tijdens het crowdfunding stimuleringstraject van de provincie Noord-Holland 2016 crowdfundde Peerby maar liefst 2 miljoen euro bij elkaar.

Puzzelpost

Tijdens het crowdfunding stimuleringstraject van de provincie Noord-Holland in 2017 werd de campagne van Puzzelpost een groot succes.

Amsterdam-West League

Tijdens het stimuleringsprogramma Amsterdam-West crowdfundde de Amsterdam-West League voor een buurtpercussieband.

Aan de slag met crowdfunding? Vraag een offerte op maat aan.