Overheden & crowdfunding: aan de slag!


Overheden & crowdfunding: aan de slag!

Steeds meer overheden vinden hun weg naar crowdfunding; het wordt dan ook op verschillende beleidsterreinen met succes toegepast. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Douw&Koren vonden het hoog tijd om deze ontwikkeling nader onder de loep te nemen. Voor het eerst hebben we de vele ervaringen die overheden op dit gebied rijk zijn daarom ondergebracht in een handboek: Overheden & crowdfunding: aan de slag! 

Hoe kunnen gemeenten en provincies gebruikmaken van de mogelijkheden die crowdfunding biedt om burgers bij hun omgeving te betrekken en meer plannen te kunnen financieren? Welke verschillende rollen kunnen overheden daarbij innemen? Wat zijn succesfactoren en waar liggen de valkuilen? Het handboek geeft niet alleen inzicht in wat overheden met crowdfunding kunnen bereiken, maar laat ook zien hoe dit kan worden gerealiseerd. Door een stappenplan en zes scenario’s biedt het handboek concrete handvaten waarmee overheden met crowdfunding aan de slag kunnen of hun crowdfunding activiteiten verder kunnen ontwikkelen. Het handboek besteedt daarnaast speciale aandacht aan crowdfunding voor stedelijke vernieuwing en verduurzaming.