Crowdfunding in Zeeland 2016

Crowdfunding in Zeeland 2016

Crowdfunding in Zeeland 2016

Crowdfunding in Zeeland groeit gestaag door. In 2016 werd zo’n 2,9 miljoen euro opgehaald. Met name in het tweede halfjaar van 2016 maakte crowdfunding in Zeeland een groeispurt door. Waar in het eerste halfjaar van 2016 zo’n 805.000 euro werd gecrowdfund in de provincie, was dat het tweede halfjaar maarliefst 2.059.000 euro.

 
Crowdfunding in Nederland

In 2016 is in Nederland 170 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw een flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 128 miljoen euro. Crowdfunding maakte dit jaar de realisatie van meer dan 4.800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. Dat blijkt uit ons jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van crowdfunding.

 

Ondernemers

Maar liefst 141 miljoen euro van het totaal opgehaalde bedrag is opgehaald door 1.750 ondernemers. Daarbij is te zien dat niet alleen start-ups, maar ook steeds meer gevestigde ondernemingen kiezen voor crowdfunding. Creatieve projecten, zoals films, muziek en theater, haalden het afgelopen jaar 13,8 miljoen euro op met een gemiddelde bedrag per project van 14.500 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of buurtproject, is het totaal opgehaalde bedrag 10,6 miljoen euro en bedroeg het gemiddelde bedrag per project 5.800 euro.

 

De status van crowdfunding in Zeeland

De Provincie Zeeland beoogt sinds begin 2016 crowdfunding in de provincie, zowel voor ondernemers als voor culturele initiatieven, een impuls te geven.

In het verlengde hiervan bracht Douw&Koren op een aantal momenten de status van crowdfunding in de provincie in kaart. De eerdere rapportage over het jaar 2015 wees uit dat er op het gebied van crowdfunding in Zeeland nog veel winst is te boeken, met name voor creatieve en maatschappelijke projecten. In totaal werd in 2015 circa 12,5 miljoen euro gecrowdfund met als grote uitschieter de campagne voor het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen waarvoor 10,6 miljoen euro werd opgehaald. Deze uitzonderlijke case niet meegerekend spreken we van een totale opbrengst van 1,9 miljoen euro in Zeeland over heel 2015. Enkele opvallendheden in het jaar 2015 hadden betrekking op de spreiding (crowdfunding bleek zich met name te concentreren op Walcheren en Zuid-Beveland) en op de doelbedragen van de campagnes (die lagen beduidend hoger dan het gemiddelde landelijke doelbedrag per campagne).