Crowdfunding in Nederland 2015


Crowdfunding in Nederland 2015

In 2015 is maar liefst 128 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Daarmee is crowdfunding opnieuw verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, toen nog 63 miljoen euro via crowdfunding werd gefinancierd. Dat blijkt uit onderzoek dat we publiceerden op 2 januari 2016.

In totaal zijn afgelopen jaar meer dan 3500 projecten via crowdfunding gefinancierd, waarvan 1208 ondernemingen, 856 creatieve projecten, 1247 maatschappelijke projecten en 374 consumentenleningen.  Ondernemers, creatieven en maatschappelijke projecten haalden gemiddeld respectievelijk 90.000 euro, 11.000 euro en 4.700 euro per crowdfunding campagne op.

Ga naar CrowdfundingCijfers.nl voor recent onderzoek naar crowdfunding in Nederland.


Meld je aan en download het volledige rapport


De crowdfunding platforms over 2015

We vroegen de Nederlandse crowdfunding platforms naar hun reflectie op het afgelopen jaar. Dit is wat ze zeiden.

 “Zorgvuldigheid en aandacht voor ondernemer, pitch, zekerheden en investeerders zijn het fundament van Aygodutch. Ook in 2015 zorgde dit voor mooie succesvolle campagnes.“ – Han van Rijn, Aygodutch

“Door crowdfunding in te zetten voor vastgoedfinanciering, krijgen omwonenden en gebruikers de kans bij te dragen aan gewenste ontwikkelingen in hun woon- en werkomgeving. Op deze wijze dragen vastgoedprojecten die via Bouwaandeel gefinancierd zijn, de stem van een gemeenschap.“ – Hendrik van Zadelhof, Bouwaandeel

“We hebben dit jaar een lichte groei weten te realiseren ten opzichte van 2014. Dit heeft met name te maken met onze nieuwe service, CineCrowd PLUS, het geen grotere doelbedragen betreft en een 100% succesratio kent tot nog toe.“ – Cinecrowd

 “Collin Crowdfund heeft zich in 2015 definitief gevestigd als platform dat kwaliteit in alle opzichten als uitgangspunt hanteert. Voor ambitieuze bedrijven met een bestaande kasstroom en voor kansrijke startende ondernemingen. Naast een hoog niveau van geautomatiseerd verwerking van vraagstukken, koestert Colin Crowdfund haar onderscheidende propositie als het gaat om de ‘mensfactor’. Dit vertaalt zich in Crowdfund Coaches die de geldnemer in zijn vertrouwde omgeving bezoeken. Daarnaast is Collin er steeds beter in geslaagd om haar potentiele geldnemers te helpen aan waardevolle exposure, waardoor ambassadeurs worden gecreeerd voor de geldnemers. Uiteindelijk leidt het beleid van Collin tot een ‘verantwoorde investering’ voor haar snel groeiende schare van investeerders. het perspectief voor de crowdfinance business voor 2016 is goed. Collin Crowdfund is er klaar voor.” – Jeroen ter Huurne, Collin Crowdfund

“We hebben het afgelopen jaar nog duidelijker gemerkt hoe belangrijk de band tussen ondernemer en investeerder is. We hebben gezien dat het goed werkt wanneer de investeerder zelf kan kiezen op wat voor manier hij wil supporten. Zo hebben we een aantal succesvolle combicampagnes gehad waarin zowel gedoneerd als geïnvesteerd kon worden. Een voorbeeld hiervan is het Muzieklokaal. Met een combinatiecampagne weet een ondernemer zowel de buurman aan te spreken met een product of dienst als een betrokken investeerder uit de andere kant van het land met een lening.“ – Mark Laagewaard, CrowdAboutNow

“De positieve ontwikkeling van de crowdfunding markt gaat door. Crowdpartners start in 2016 met het verstrekken van hypotheken aan particulieren voor verhuurd onroerend goed.” – Thomas de With, Crowdpartners

“In 2015 hebben we met enkele nieuwe partners en een mooi aantal aansprekende projecten de kracht van de crowd bij natuurprojecten goed zichtbaar weten te maken.” – Arjan Klopstra, Crowdfunding voor Natuur

“2015 stond in het teken van verrijking en verbreding van het aanbod op ons platform, met o.a. innovatieve zon-projecten en het eerste waterkrachtproject. Aanbieders gaven gehoor aan de vraag om meer diversiteit en boden dit jaar, naast obligaties, ook certificaten van aandelen én certificaten van lidmaatschap (van een energiecoöperatie) aan. Mede hierdoor bedienden we ruim twee keer zoveel beleggers als in 2014 en bleef de klanttevredenheid onveranderd hoog.” – Barry Pieters, DuurzaamInvesteren

“Crowdfunding was in 2015 – op de jaarlijkse sponsorloop na – voor veel scholen nog onbekend terrein en vereist nog altijd een flinke omslag in het denken van schooldirecties, docenten en andere initiatiefnemers uit het onderwijsveld. Daarom heeft Geef Onderwijs het afgelopen jaar sterk ingezet op het creëren van bewustwording over de mogelijkheden van crowdfunding voor scholen en biedt het platform haar scholen intensieve begeleiding in hun crowdfundingtrajecten. Het resultaat: Geef Onderwijs zag in 2015 het aantal crowdfundingacties op haar platform verdubbelen. In de tweede helft van 2015 is het aantal aanvragen van Nederlandse scholen voor crowdfundingacties zelfs verviervoudigd van 4 naar 16 aanvragen per maand. Scholen hebben crowdfunding niet alleen steeds harder nodig voor de financiering van hun waardevolle en innovatieve projecten, maar worden zich meer en meer bewust van de positieve impact die een crowdfundingactie heeft op de ouderbetrokkenheid, de betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij de school en het draagvlak voor nieuwe initiatieven.” – Geef Onderwijs

“Wij zijn positief over 2016 en zullen de 100 miljoen euro funding voor het mkb passeren. Tevens zullen we de Belgische markt gaan bedienen en twee nieuwe leningvormen introduceren waarbij een optimaal aanbod komt voor leners en investeerders.” – Edwin Adams, Geldvoorelkaar

“Het ontvlechten van Greencrowd van Greenspread eind 2014 heeft ertoe geleid dat de crowdfundingactiviteiten in 2015 ruimschoots zijn verdubbeld ten opzichte van 2014. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een groot deel van het opgehaalde geld, en tevens het hoogste bedrag aan crowdfunding in 2015, voor een WKO-project van Eteck, een grote concurrent van Greenspread, was: 454.500,- in 5 dagen tijd. Ook Greenspread Warmte heeft met in totaal 355.000,- voor de overname van 22 WKO-projecten een behoorlijke bijdrage aan de groei van Greencrowd geleverd. Verder waren het vooral zonne-energie-projecten waarvan AQUAradius in Hoofddorp met 170.350,- de grootste was. Het AQUAradius-project was het eerste crowdfundingproject in Nederland waarbij overstappen naar een energieleverancier, in dit geval Qurrent, leidde tot een hoger rendement op de investering  van de crowdfunders.” – Jan Willem Zwang, Greencrowd

“Crowdfunden ofwel geld uitlenen aan ondernemers doe je met een plan en niet alleen omdat je hen zo sympathiek vindt. Stel duidelijk je doelen vast, wat wil ik aan rendement behalen? Doe dat met een vooraf vastgesteld bedrag, en ga dan vooral veel, heel veel spreiden.” – Pim van de Velde, Kapitaal op Maat

“Leapfunder is the first Angel investment club which makes use of online tools. Our invitation-only model and our focus on traditional business Angels – which help grow the business – have created value for everyone.” – Leapfunder

 “Lendahand mag zich een van de snelst groeiende crowdfundingplatformen van Nederland noemen. Ruim 1.000 uitleners hebben inmiddels via lokale partners €3.4 miljoen aan leningen verstrekt aan ondernemingen in o.a. Ghana en de Filipijnen. Dat is niet onopgemerkt gebleven. De Financiële Telegraaf heeft Lendahand verkozen tot Financieel Product van het Jaar 2015. Belangrijkste criteria: laagdrempeligheid, transparantie en het solide model met sterke lokale partners. Het is bijzonder dat wij als crowdfunding platform met een sociale missie deze prijs hebben gewonnen. Hierin zien wij een duidelijke ommekeer in het eendimensionaal denken over geld naar meer tweedimensionaal denken: geld heeft zowel financieel rendement als maatschappelijk rendement als doel. Wij hopen steeds grotere kapitaalsstromen te mobiliseren om de wereld wat rechtvaardiger te maken als het gaat om toegang tot betaalbare financiering. ” – Peter Heijen, Lendahand

“We hebben ons eerste volle jaar op de Nederlandse markt gebruikt om een stevige basis op te bouwen van private en institutionele investeerders. Zij zorgen ervoor dat bijna iedere lening die wij op het platform plaatsen, uiteindelijk op de bankrekening van de kredietnemer terecht komt. We merken dat deze ‘funding-garantie’ ons product zeer gewild maakt, vooral bij intermediairs en andere partners. Maar de belangrijkste focus lag in het afgelopen jaar op het uitbreiden en verbeteren van ons Nederlandse product. Het opbouwen van een sterk team in Amsterdam, het verbeteren van onze eigen technologieën en de introductie van leningen voor het mkb, eind 2015, hebben alleen al in december gezorgd voor een uitbetaald bedrag van bijna € 1 mio. Met deze sterke basis verwachten we in 2016 flink door te groeien.” – Clemens Paschke, Lendico

“Crowdfunding neemt een steeds serieuzer aandeel in op de financieringsmarkt. Forbes verwacht dat er in 2016 wereldwijd al meer geld omgaat in crowdfunding dan in venture capital. Deze groei realiseren wij bij Oneplanetcrowd vooral door samenwerking. Waarbij de kracht van de crowd en de  expertise van meer traditionele financiers elkaar versterkt. Wij werken vanaf de start al intensief samen met Start Green Capital en zijn onlangs een samenwerking aangegaan met de ASN bank. Deze sterke groei is ook hard nodig als wij de transitie naar een meer duurzame economie mogelijk willen maken. Together we fund the future!.” – Maarten de Jong, Oneplanetcrowd

 “2015 was een doorbraakjaar voor civic crowdfunding – campagnes voor maatschappelijke impact. Steeds meer overheden en fondsen beginnen de meerwaarde van crowdfunding te snappen. Het geeft bewoners en andere lokale spelers een nieuwe, sterkere rol in de ontwikkeling van kleurrijke buurten, dorpen en steden. Voor je Buurt zit bovenop de kansen en uitdagingen van deze niche in binnen- en buitenland en begeleidt initiatiefnemers om een sterke civic crowdfunding-campagne op te zetten.” – Martijn Arnoldus, Voor je Buurt

“Crowdfunding heeft in 2015 zijn waarde bewezen voor de sport. Niet alleen voor ondernemende sporters die zelf fondsen werven voor een specifiek trainingskamp, EK of WK. Ook bijvoorbeeld voor een wielerteam dat in 2016 met Syrische en Eritrese vluchtelingen aan de start zal verschijnen. Crowdfunding blijkt zo ook een verbindend instrument tussen sport en maatschappij.Crowdfunding wordt zo langzamerhand voor de fans een bekend begrip, getuige de duidelijke groei van de bezoekersaantallen op het platform. Dat is een goede basis voor groei in 2016, zeker ook gezien het stijgend aantal aanvragen van sporters, teams en evenementen.” – Paul Dirkse, Wij zijn Sport

“ZonnepanelenDelen heeft de steun gekregen van meer dan 1.500 ZonneDelers om Nederland te verzonnen met 10 nieuwe zonne-energieprojecten in 2015! De keuze voor alleen de zon loont. Wil je in de zon participeren dan ga je naar ZonnepanelenDelen.“ – ZonnepanelenDelen

Ga naar CrowdfundingCijfers.nl voor recent onderzoek naar crowdfunding in Nederland.

Meld je aan en download het volledige rapport