Crowdfunding in Zeeland 2015

Crowdfunding in Zeeland 2015

Vooral veel voor crowdfunding voor ondernemers

In Zeeland zijn ondernemingen verantwoordelijk voor het overgrote deel (ruim 95%) van de crowdfunding opbrengsten, zelfs zonder de opbrengsten van de campagne voor het ziekenhuis mee te rekenen. Dat percentage ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Creatieve en maatschappelijke projecten zijn goed voor minder dan 5% van de crowdfunding opbrengsten in Zeeland. Landelijk gezien ligt dat percentage ongeveer twee keer zo hoog.