Crowdfunding in België eerste helft 2017

In de eerste helft van 2017 is in België 12,1 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. Het totale bedrag ligt iets lager dan vorig jaar: in 2016 haalden de Zuiderburen 13,3 miljoen op in het eerste halfjaar.

Tijdelijke dip door invoering taxshelter

De (tijdelijke) dip heeft waarschijnlijk te maken met de implementatie van de taxshelter in België. De taxshelter biedt particulieren de mogelijkheid om een deel van hun investering in startende ondernemingen in te brengen als belastingvoordeel. Vanaf februari 2017 wordt deze regel ook toegepast op investeringen via erkende crowdfundingplatformen. Omdat crowdfundingplatformen hiervoor eerst een erkenning van FSMA dienden te ontvangen, namen zowel crowdfunders als crowdinvestors vermoedelijk een afwachtende houding aan.

Groei in België

Hoewel het totale bedrag iets lager ligt dan voorgaand jaar, is het aantal projecten gestegen. Dit eerste halfjaar werden 707 projecten gecrowdfund, 140 meer dan in het eerste halfjaar van 2016.

Daarnaast krijgt crowdfunding voor andere doeleinden dan ondernemingen meer voet aan de grond. Zo kunnen sinds kort ook particulieren in België een persoonlijke lening via crowdfunding afsluiten om bijvoorbeeld een nieuwe auto aan te schaffen, of een verbouwing te doen aan een huis. Voor dit soort consumentenleningen geldt een gemiddeld opgehaald bedrag van 4.000 euro.

Het afgelopen half jaar zien we ook een forse groei in het bedrag dat maatschappelijke en creatieve projecten opgehaald hebben. Het totale bedrag voor maatschappelijke projecten verdubbelde ten opzichte van de eerste helft van 2016 van 600.000 euro naar 1.300.000 euro. Ook creatieve projecten vinden meer en meer hun weg naar crowdfunding. Dat bedrag lag in de eerste helft van vorig jaar op 1.700.000 en nu al op 2.500.000 euro.